Skip to main content

Our Endorsed Candidates

Social share icons


Indiana AFL-CIO Labor 2022 Endorsements

U.S. Senate
Thomas McDermott Jr. (D)
​​
U.S. Congress
District 1 - Frank Mrvan (I) (D)
District 2 - Paul Steury (D)
District 3 - Gary Snyder (D)
District 5 - Jeannine Lee Lake (D)
District 6 - Cynthia Wirth (D)
District 7 - Andre Carson (I) (D)
District 8 - Ray McCormick (D)
District 9 - Matthew Fyfe (D)

Secretary of State
Destiny Wells (D)

State Auditor

ZeNai Brooks (D)

State Treasurer

Jessica McClellan (D)

State Senate
District 1 - Michael Griffin (I) (D)
District 4 - Rodney Pol Jr. (I) (D)
District 22 - Ronnie Alting (I) (R)
District 26 - Melanie Wright (D)
District 29 - J.D. Ford (I) (D)
District 31 - Kyle Walker (I) (R)
District 38 - Jon Ford (I) (R)
District 46 - Andrea Hunley (D)
District 49 - Jim Tomes (I) (R)

State Representative
HD1 Carolyn B. Jackson (I) (D)
HD2 Earl Harris, Jr. (I) (D)
HD3 Ragen Hatcher (I) (D)
HD6 Maureen Bauer (I) (D)
HD7 Ross Deal (D)
HD8 Ryan Dvorak (I) (D)
HD9 Pat Boy (I) (D)
HD10 Chuck Moseley (I) (D)
HD12 Mike Andrade (I) (D)
HD14 Vernon Smith (I) (D)
HD19 Lisa Beck (D)
HD26 Chris Campbell (I) (D)
HD27 Sheila Klinker (I) (D)
HD30 Mike Karickhoff (I) (R)
HD32 Victoria Garcia Wilburn (D)
HD34 Sue Errington (I) (D)
HD36 Terri Austin (I) (D)
HD43 Tonya Pfaff (I) (D)
HD61 Matt Pierce (I) (D)
HD62 Penny Githens (D)
HD71 Rita A. Fleming (I) (D)
HD77 Ryan Hatfield (I) (D)
HD80 Phil GiaQuinta (I) (D)
HD82 Kyle Miller (D)
HD86 Ed DeLaney (I) (D)
HD87 Carey Hamilton (I) (D)
HD89 Mitch Gore (I) (D)
HD92 Renee Pack (I) (D)
HD93 Andy Miller (D)
HD94 Cherrish Pryor (I) (D)
HD95 John Bartlett (I) (D)
HD96 Greg Porter (I) (D)
HD97 Justin Moed (I) (D)
HD98 Robin Shackleford (I) (D)
HD99 Vanessa Summers (I) (D)
HD100 Blake Johnson (I) (D)

For our Path to Power Candidates visit IndianaPathtoPower.com